To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.

Karel Čapek

Prožijte je na Baště v Kouřimi.

Jen 50 minut jízdy od Pražského hradu.

Bašta

Kouřimská bašta je součástí městského opevnění, které vzniklo ve 13. století. Vnější líc parkánové hradby členily bašty se střílnami ve třech patrech pro co nejúčinnější flankování. Její podoba z 19. století navazuje na městský park a je tu pro vás.

Kouřim

Astronomický střed Evropy a časem nedotčené městečko Kouřim, oblíbené filmaři z celého světa. Kostel sv. Štěpána, ojedinělá zvonice, gotické opevnění s baštami, slovanské hradiště, skanzen, malebné uličky, golf.. vše na jednom místě.

a okolí

K návštěvě vybízí i mnoho míst v okolí: Kutná Hora (Muzeum stříbra se vstupem do dolu, Chrám sv. Barbory, galerie, Vlašský dvůr, Kostnice), zámek Kačina a Žleby, Mohyla bitvy u Lipan, Kolín, lázeňské město Poděbrady, Čáslav ad.

Aktivity

Bašta Kouřim žije a vy s ní.

Komentované prohlídky

Malý, velcí, školy, školky.. Všichni mají dveře otevřené. Prohlídky jsou po předchozí domluvě. Připravujeme první expozici..

Workshopy

Vraťte se v čase a zúčastněte se třeba duelu v historickém šermu nebo některého z pořádaných workshopů.

Eventy

Ať už si na nás vymyslíte jakýkoliv event, poradíme si s každým od A do Z, díky našim více jak 20 letým zkušenostem.

Degustační večery

Naučíme vás život žít a užívat si ho. S láskou k jídlu, vínu, pivu, ušlechtilým alkoholickým nápojům a historii.

Relaxační víkendy

Neskutečná energie místa a klid je stvořen pro jóga víkendy a mnohá jiná další cvičení, která pracují s vnitřní tělesnou energií.

Koncerty a divadla

K dobrému dni patří neodmyslitelně zábava. Zapojením všech smyslů si užijete den naplno, jak se patří.

Bašta Kouřim

Městské opevnění vzniklo po vysazení města ve 2. polovině 13. století, obnovou prošlo v 2. polovině 15. století v pohusitském období. Dochovaná parkánová hradba je jako celek zjevně až pohusitská, nelze však vyloučit, že některé její partie, dnes jednoznačně nerozlišitelné, mohly vzniknout dříve. Zhruba 13-15 m široký parkán by pak mohl odpovídat staršímu období, podobně jako příkop a vnější val; s alespoň částečnými změnami v průběhu středověku. Parkánová hradba, zároveň tvořící eskarpu příkopu, je vystavěná z lomového kamene, v mocnosti cca 1 m. Vnější líc parkánové zdi členily bašty. Zejména způsob jejich rozmístění, různost půdorysů a stopy změn nasvědčují složitějšímu procesu vzniku a vývoje těchto prvků. Všechny bašty zde výrazně vystupovaly do prostoru příkopu a měly půlkruhový závěr. Založení bašt na dně příkopu umožňovalo rozdělit jejich vnitřek do třech podlaží s různě širokými štěrbinovými střílnami, rozmístěnými se zřejmou snahou o co nejúčinnější flankování. K opatrnosti ohledně stavebního vývoje bašty vybízejí poznatky z dendrochronologického datování dřevěných překladů malých štěrbinových střílen (některé jsou, patrně dodatečně, oboustranně rozevřené) ve všech třech podlažích, které byly datovány do let 1433-1437. Bašta byla směrem do města otevřená. K zazdění štítu do parkánu došlo pravděpodobně až kolem r. 1876 při transformaci na jiné užívání, kdy byl vytvořen přístup ze zavezeného příkopu dnešním kamenným portálem, a došlo k úpravám okenních otvorů severní části s osazením venkovních oken v líci zdiva. Městská hradba v Kouřimi je významným dokladem středověké fortifikační architektury s nadregionálním významem, spolu s kolínskou fortifikací sloužily ve středověku jako vzor pro opevnění jiných královských měst.

Bašta Kouřim

Ptačí ryneček 21, 281 61 Kouřim

bastakourim@seznam.cz

Simple Facebook Icon
Simple Instagram Icon